Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej www.gold-barber.pl


WPROWADZENIE
Witamy na stronie gold-barber.pl ("Witryna" lub "Strona").

Jak bez wątpienia masz doświadczenie z praktycznie wszystkimi stronami internetowymi, korzystanie z tej strony podlega pewnym warunkom użytkowania ("Warunki" zbiorczo) przedstawionym poniżej. Warunki te są ważne zarówno dla Ciebie jak i dla nas, ponieważ tworzą one prawnie wiążącą umowę pomiędzy nami, chroniąc Twoje prawa jako cenionego klienta i nasze prawa jako firmy.

Odwiedzając naszą Stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki"), w tym tych dodatkowych warunków i zasad, do których się tutaj odwołujemy i/lub które są dostępne poprzez hiperłącze. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Strony, w tym bez ograniczeń użytkowników będących przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub dostarczycielami treści.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają niniejszemu Regulaminowi. Z aktualną wersją Regulaminu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dostęp do niego po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z I/LUB ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA Z TEGO SERWISU INTERNETOWEGO. MOGĄ ONE WYDAWAĆ SIĘ TECHNICZNE I PRAWNE, ALE SĄ WAŻNE. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ I/LUB SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, AKCEPTUJESZ TE WARUNKI ORAZ NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI BEZ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ LUB ZASTRZEŻEŃ I ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE TYCH WARUNKÓW, WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH KART PODARUNKOWYCH ORAZ NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI. OBEJMUJE TO, BEZ OGRANICZEŃ, AKCEPTACJĘ WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU, ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWÓW GRUPOWYCH, ROZSTRZYGANIA SPORÓW (JEŚLI DOTYCZY) ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI, WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH SZKÓD I ZADOŚĆUCZYNIENIA ORAZ FRANCZYZY WYBÓR PRAWA, JAK OKREŚLONO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ZARÓWNO W CAŁOŚCI, JAK I W CZĘŚCI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ ZE STRONY, ANI Z ŻADNEJ Z USŁUG ŚWIADCZONYCH NA STRONIE, ANI NIE SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA ZE STRONY.

Niniejsze warunki stanowią porozumienie pomiędzy Tobą (zwanym dalej "Tobą" lub "Twoim") z jednej strony, a Gold Barber, z jego głównymi adresami przy 66 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, Francja (zwanymi dalej łącznie "nami"), "nasz", "my", "Gold Barber" lub "Sprzedawca") z drugiej strony, w odniesieniu do korzystania ze strony internetowej, towarów/usług oferowanych i sprzedawanych za pośrednictwem tej strony, oraz wszelkich zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej (łącznie "Usługi"). Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem i naszą Polityką Prywatności.

Należy również pamiętać, że w momencie składania zamówienia klient staje się importerem towaru, a tym samym podlega opodatkowaniu VAT-em importowym i obowiązującym cłom. Umowa online powstaje w wyniku walidacji zamówienia przez klienta.

Nasz sklep jest prowadzony przez Shopify Inc. Zapewnia on nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam na sprzedaż naszych produktów i usług dla Ciebie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Regulaminu lub Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z nami poprzez dane kontaktowe podane na naszej stronie "Kontakt" w Serwisie.

ARTYKUŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, oświadczasz, że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej Strony przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.

Użytkownikowi nie wolno używać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też w trakcie korzystania z Serwisu nie wolno naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w danej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie korzystania z Usług.

ARTYKUŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie.

Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyjątkiem informacji dotyczących karty kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych związanych z podłączaniem sieci lub urządzeń. Informacje dotyczące karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania za pośrednictwem sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, nie korzystać z Usługi ani z dostępu do niej, ani też nie kontaktować się ze stroną internetową, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli informacje udostępniane na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały udostępniane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Niniejsza Strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej Strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na niej zawartych. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej Witrynie.

ARTYKUŁ 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

5.1 Dostępność produktów lub usług

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie w Internecie za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.

Wszystkie zamówienia na produkty są uzależnione od ich dostępności i w związku z tym, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do udzielenia informacji o produktach zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które można zamówić. Jeśli nie chcesz zamówić takich produktów zastępczych, zwrócimy Ci pieniądze, które ewentualnie zapłaciłeś.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na monitorze Twojego komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładne.

5.2 Odmowa zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu ze strony internetowej w dowolnym momencie i/lub usunięcia lub edycji wszelkich materiałów lub treści na stronie internetowej. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie zamówienia, mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, które mogą wymagać odmowy realizacji zamówienia po wysłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia; zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób trzecich z powodu wycofania przez nas jakiegokolwiek produktu ze Strony Internetowej, niezależnie od tego, czy został on sprzedany czy nie, usunięcia lub edycji jakichkolwiek materiałów lub treści na Stronie Internetowej, ani też z powodu odmowy realizacji lub przyjęcia zamówienia po wysłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną skorygowane.

5.3 Anulowanie

Użytkownik może anulować zamówienie na niektóre produkty, jeśli zamówienie jest nadal realizowane (i nie trafiło do magazynu), aby otrzymać zwrot zapłaconej ceny do pierwotnej formy płatności. W przeciwnym razie, należy zwrócić produkt(y) zgodnie z naszą polityką zwrotów.

ARTYKUŁ 6 - DOSTAWA

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.1 powyżej i o ile nie wystąpią żadne wyjątkowe okoliczności, dołożymy starań, aby zrealizować zamówienie na produkt(y) wymieniony(e) w potwierdzeniu dostawy w terminie określonym w potwierdzeniu dostawy lub, jeśli nie określono szacunkowej daty dostawy, w ciągu 15 dni roboczych od daty potwierdzenia dostawy. Dostawa na Alaskę i Hawaje może trwać do 20 dni roboczych od daty potwierdzenia dostawy.

Przyczyny opóźnienia mogą obejmować: 

1. Personalizacja produktów;

2. Specjalistyczne produkty;

3. 3. nieprzewidziane okoliczności; lub

4. Miejsce dostawy.

W przypadku przesyłek wymagających podpisu (co z reguły jest określane przez przewoźnika), po pierwszej dostawie podejmiemy dwie (2) dodatkowe próby dostarczenia przesyłki przed zainicjowaniem zwrotu. Dla celów niniejszych Warunków uznaje się, że "dostawa" miała miejsce lub że towar został "dostarczony" po otrzymaniu produktu(ów) na wskazany adres dostawy pod wskazanym adresem dostawy lub przy odbiorze w sklepie, odpowiednio. W przypadku wszystkich pozostałych przesyłek postaramy się znaleźć bezpieczne miejsce pozostawienia przesyłki, określone przez przewoźnika dostarczającego przesyłkę. W przypadku powtarzających się problemów z podaniem konkretnego adresu, zastrzegamy sobie prawo do zażądania innego adresu w celu realizacji kolejnego zamówienia.

Należy pamiętać, że zamówienie może zostać dostarczone do sąsiada, w przypadku gdy próba dostarczenia przesyłki nie powiedzie się. Dostawa na adres sąsiada odbywa się na podstawie oceny kierowcy. Podpisane wymagane zamówienia, które nie mogą być dostarczone, zostaną zwrócone do magazynu, jak podano powyżej. Przewoźnik zazwyczaj ustala, czy przesyłkę można pozostawić w bezpiecznym miejscu pod adresem dostawy. Twoja przesyłka może zostać zwrócona do nas, jeśli nie ma bezpiecznego miejsca na pozostawienie jej w miejscu dostawy. W przypadku zagubionych lub brakujących paczek, przekażemy Ci informacje o przewoźniku i numer identyfikacyjny związany z zamówieniem, abyś mógł się z nimi skontaktować bezpośrednio w celu śledzenia przesyłki. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione paczki wysłane do dostawców usług spedycyjnych.

ARTYKUŁ 7 - RYZYKO I TYTUŁ

Od momentu dostawy produkt(y) będzie(ą) na Państwa ryzyko. Własność produktu(ów) przechodzi na użytkownika dopiero po otrzymaniu przez nas pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych za produkty, w tym opłat za dostawę, lub przy dostawie (zgodnie z definicją zawartą w punkcie 6 powyżej), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.

ARTYKUŁ 8 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia, firma Moneybookers może podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pomocą poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszym wyłącznym przekonaniu wydają się być składane przez dealerów, resellerów lub dystrybutorów.Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, tak abyśmy mogli zakończyć Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką zwrotów.

ARTYKUŁ 9 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy żadnego wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak są" i "tak jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem Strony wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania i powinien upewnić się, że zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny Internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszemu Regulaminowi.

ARTYKUŁ 10 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Łącza osób trzecich na tej stronie mogą kierować do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbadanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za żadne materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich i upewnienie się, że je rozumieją, zanim zaangażują się Państwo w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich powinny być kierowane do osoby trzeciej.

ARTYKUŁ 11 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone prace (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlecie Państwo kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzacie się Państwo na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane do nas komentarze. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do udzielania odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zgłaszane uwagi i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

ARTYKUŁ 12 - DANE OSOBOWE

Podawanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

ARTYKUŁ 13 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Niekiedy na naszej Stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub w innej powiązanej witrynie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek związanej z nim stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji cenowych, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

ARTYKUŁ 14 - ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie, zabronione jest korzystanie z Witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania się, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, lekceważenia, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) do wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; i) do spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, pełzania lub skrobania; j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub k) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek związanej z nim strony internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

ARTYKUŁ 15 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Publikujemy informacje na Stronie jako udogodnienie dla Państwa. Chociaż staramy się dostarczać dokładne i aktualne informacje, mogą pojawić się niezamierzone techniczne lub faktyczne nieścisłości i błędy typograficzne. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian na Stronie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Produkty opisane w Sitemay nie są dostępne w Twoim regionie. Nie twierdzimy, że informacje zawarte na Stronie są odpowiednie dla Twojej jurysdykcji lub że produkty opisane na Stronie będą dostępne do zakupu we wszystkich jurysdykcjach.

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, jakie można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

PRZYJMUJESZ NA SIEBIE WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU, KTÓRY JEST DOSTARCZANY "TAK JAK JEST". ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I APROBAT, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI DOSTĘPNYCH Z LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH TREŚCI I MATERIAŁÓW, FUNKCJI I USŁUG ŚWIADCZONYCH NA STRONIE , KTÓRE SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI LUB TREŚCI INFORMACJI, NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU ORAZ WSZELKICH GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA LUB APLIKACJA MOBILNA, ICH FUNKCJE, TREŚCI I MATERIAŁY LUB USŁUGI UDOSTĘPNIONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ DZIAŁAĆ TERMINOWO, BEZPIECZNIE, NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE, ANI ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. NIE GWARANTUJEMY, ŻE WITRYNA LUB APLIKACJA MOBILNA SPEŁNI OCZEKIWANIA LUB WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW. ŻADNE PORADY, WYNIKI LUB INFORMACJE, LUB MATERIAŁY USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM STRONY, NIE STANOWIĄ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY ZE STRONY, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY LUB APLIKACJI MOBILNEJ. WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ WYKONYWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW.

Nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do witryn innych niż witryna lub aplikacje mobilne, do których użytkownik może zostać skierowany lub do których mogą zostać dodane hiperłącza ze Strony. Hiperłącza są zawarte wyłącznie dla wygody użytkownika i nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, dostępności, przydatności lub bezpieczeństwa informacji podanych w takich witrynach innych niż strony internetowe lub aplikacje mobilne. Nie popieramy, nie gwarantujemy ani nie udzielamy gwarancji na jakiekolwiek produkty lub usługi oferowane lub świadczone przez strony trzecie lub w ich imieniu na Stronie.

W ŻADNYM WYPADKU VLINY, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ŻADEN Z ICH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW LUB DOSTAWCÓW TREŚCI LUB USŁUG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE LUB KARNE SZKODY, STRATY LUB PRZYCZYNY POWÓDZTWA (W RAMACH KONTRAKTU LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZANIEDBANIA LUB W INNY SPOSÓB) (ŁĄCZNIE "SZKODY") WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM, LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNEJ, LUB JEJ DZIAŁANIA, LUB TREŚCI I MATERIAŁÓW, LUB FUNKCJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB APLIKACJI MOBILNEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATA PRZYCHODÓW, LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, LUB UTRATA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, DANYCH LUB SPRZEDAŻY, LUB WSZELKIE INNE RODZAJE SZKÓD, MATERIALNYCH LUB NIEMATERIALNYCH, NAWET JEŚLI VLINY LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL LUB TAKA OSOBA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA TAKIE OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE RODZAJE SZKÓD; W ZWIĄZKU Z TYM OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, A POWYŻSZY AKAPIT NIE MA ZASTOSOWANIA DO OSOBY ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE NEW JERSEY W ZAKRESIE, W JAKIM SZKODY DLA TAKIEJ OSOBY SĄ WYNIKIEM ZANIEDBANIA, OSZUSTWA LUB LEKKOMYŚLNOŚCI VLINY LUB CELOWEGO WYKROCZENIA VLINY.

ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z TĄ STRONĄ MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU STWIERDZENIA PODSTAWY POWÓDZTWA LUB STAŁEGO PRZEDAWNIENIA PODSTAWY POWÓDZTWA.

Będziesz zabezpieczać i chronić VLINY, jej spółkę dominującą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, urzędników i dyrektorów przed wszelkimi grzywnami, karami, zobowiązaniami, stratami i innymi szkodami wszelkiego rodzaju (w tym wynagrodzeniami prawników i ekspertów), poniesionymi przez VLINY i takie strony, oraz bronić VLINY i takie strony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) korzystania ze strony internetowej lub naruszenia niniejszych Warunków; (2) oszustwa, którego się dopuściłeś, lub Twojego umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania; oraz (3) naruszenia przez Ciebie obowiązującego U. S. lub obcego prawa albo praw osób trzecich. VLINY będzie kontrolować obronę wszelkich roszczeń, do których może mieć zastosowanie odszkodowanie, a w każdym przypadku nie będziesz rozstrzygał żadnych roszczeń bez zgody VLINY.

Ze względu na otwarty charakter Strony i możliwość wystąpienia błędów w przechowywaniu i przesyłaniu informacji cyfrowych, nie gwarantujemy dokładności i bezpieczeństwa informacji przesyłanych do lub uzyskanych ze Strony, chyba że wyraźnie określono inaczej na Stronie.

ARTYKUŁ 16 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Witryna , w tym wszystkie informacje i treści, takie jak tekst, dane, tapety, ikony, znaki, dzieła sztuki, obrazy, fotografie, grafika, muzyka, dźwięk, wiadomości, grafika, oprogramowanie i HTML używany do generowania stron ("Materiały"), jest własnością VLINY lub naszych dostawców lub licencjodawców i jest chroniona patentem, znakiem towarowym i/lub prawem autorskim zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i/lub prawem zagranicznym. O ile nie postanowiono inaczej na Stronie lub w niniejszych Warunkach, nie można używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, modyfikować, usuwać, dodawać, licencjonować, publikować, przekazywać lub rozpowszechniać żadnych Materiałów ze Strony w całości lub w części, do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody VLINY. Udzielamy Ci osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny oraz na korzystanie z informacji i usług zawartych na Stronie. Zastrzegamy sobie prawo, z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany produktów i usług opisanych na Stronie oraz do zakończenia, zmiany, zawieszenia lub przerwania dowolnego aspektu Strony, w tym, ale nie wyłącznie, Materiałów na Stronie, jak również funkcji i/lub godzin dostępności Strony, i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie działania. Możemy również narzucić zasady i ograniczenia dotyczące korzystania ze Strony lub ograniczyć dostęp do części lub całości Strony bez uprzedzenia lub kary. Mamy prawo do zmiany tych zasad i/lub ograniczeń w dowolnym momencie, według własnego uznania.

W stosunkach między Tobą a VLINY (lub jakąkolwiek inną firmą, której znaki towarowe pojawiają się na Stronie), VLINY (lub dana firma) jest właścicielem i/lub upoważnionym użytkownikiem jakiegokolwiek zarejestrowanego lub niezarejestrowanego znaku towarowego, nazwy handlowej i/lub znaku usługowego pojawiających się na Stronie oraz jest właścicielem praw autorskich lub licencjobiorcą Materiałów na Stronie, o ile nie wskazano inaczej. Logotypy, projekty, tytuły, zwroty i nazwy produktów oraz prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, stroje handlowe i/lub inna własność intelektualna w takich materiałach (łącznie "Własność intelektualna VLINY") są własnością VLINY i mogą być zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Zgadzasz się nie wyświetlać lub używać własności intelektualnej VLINY w żaden sposób bez uprzedniej zgody VLINY. Nic na Stronie nie powinno być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek własności intelektualnej VLINY bez wcześniejszej pisemnej zgody VLINY.

O ile nie postanowiono inaczej, korzystanie ze Strony nie daje licencji na jakiekolwiek Materiały lub funkcje, do których masz dostęp na Stronie i nie możesz modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować lub tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów, funkcji lub materiałów, w całości lub w części. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Strony jest surowo zabronione, za wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie lub zatwierdzonych przez nas w inny sposób. Zabronione jest pobieranie lub zapisywanie kopii jakichkolwiek Materiałów lub ekranów w jakimkolwiek celu, chyba że VLINY postanowi inaczej. Korzystanie ze Strony w sposób inny niż przewidziany w niniejszym dokumencie może naruszać prawa autorskie i inne prawa Stanów Zjednoczonych, Francji i/lub innych krajów, jak również obowiązujące prawo stanowe i możesz podlegać odpowiedzialności za takie nieuprawnione wykorzystanie. Informacje zawarte na Stronie, w tym, bez ograniczeń, wszystkie projekty stron, tekst, grafika, interfejsy, a także wybór i ustalenia są chronione prawem, w tym, ale nie wyłącznie, prawem autorskim. Nie stanowi to przeszkody w korzystaniu z Serwisu w zakresie niezbędnym do wykonania kopii jakiegokolwiek zamówienia.

VLINY nie twierdzi, że Witryna może być oglądana zgodnie z prawem lub że treści mogą być pobierane poza granicami Stanów Zjednoczonych lub Francji. Dostęp do treści może nie być legalny przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskasz dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie prawa obowiązującego w danej jurysdykcji.

ARTYKUŁ 17 - NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I/LUB ZNAKÓW TOWAROWYCH

Jeśli uważasz, że jakiś utwór w Witrynie stanowi naruszenie Twoich praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, prosimy o przekazanie naszemu Wyznaczonemu Przedstawicielowi pisemnego komunikatu zawierającego następujące informacje:

1. dowód upoważnienia do działania w imieniu właściciela chronionego prawem autorskim utworu lub znaku towarowego;

2. opis utworu lub znaku towarowego objętego prawami autorskimi, który według użytkownika został naruszony;

3. opis miejsca, w którym znajduje się na Stronie materiał stanowiący domniemane naruszenie, w tym permalink, w którym znajduje się materiał;

4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

5. oświadczenie Użytkownika, że w dobrej wierze jest on przekonany, iż kwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub właściciela znaku towarowego, jego agenta lub prawo;

6. oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub znaków towarowych lub jest upoważniony do działania w jego imieniu; oraz 7. oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że kwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub właściciela znaku towarowego, jego agenta lub prawo; oraz

7. twój fizyczny lub elektroniczny podpis.

VLINY'S Designated Agent ds. zgłaszania roszczeń o naruszenie praw autorskich i znaków towarowych jest dostępny na stronie info@vliny.pl.

ARTYKUŁ 18 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić VLINY i naszą spółkę matkę, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, zgłaszanymi przez osoby trzecie z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie prawa lub praw osób trzecich.

ARTYKUŁ 19 - KOMUNIKACJA PISEMNA

Korzystając z naszej Strony, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Będziemy się z Tobą kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub dostarczać Ci informacji poprzez zamieszczanie powiadomień na naszej Stronie, powiadomień w trybie push lub wiadomości. Dla celów umowy, użytkownik wyraża zgodę na ten elektroniczny środek komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne formy komunikacji, które zapewniamy mu drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

ARTYKUŁ 20 - ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających ze złożonego przez Kontrahenta zamówienia, które zostało spowodowane przez wydarzenia będące poza naszą kontrolą ("Zdarzenie siły wyższej"). Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje każde działanie, zdarzenie, brak działania, zaniechanie lub wypadek będący poza naszą kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące elementy:

1. strajki, lokauty lub inne działania przemysłowe; 

2. zamieszki, rozruchy, inwazję, atak terrorystyczny lub groźbę ataku terrorystycznego, wojnę (wypowiedzianą lub nie) lub zagrożenie lub przygotowanie do wojny;

3. Pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, ustąpienie ziemi, epidemia lub inna katastrofa naturalna (np. wirus Corona);

4. 3. pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, ustąpienie, epidemia lub inna klęska żywiołowa (np. wirus korona); 4. brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

5. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

6. 6. ustawy, dekrety, ustawodawstwo, rozporządzenia lub ograniczenia dowolnego rządu;

7. Wszelkie strajki żeglugowe, pocztowe lub inne właściwe środki transportu, awarie lub wypadki.

Nasze wykonanie w ramach jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Kontrahenta uważa się za zawieszone na czas trwania Wydarzenia Siły Wyższej, a my będziemy mieli przedłużenie czasu na wykonanie na czas trwania tego okresu. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania będą mogły zostać wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

ARTYKUŁ 21 - ROZŁĄCZNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 22. CAŁA UMOWA

Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich przywołane stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, porozumienia lub porozumienia pomiędzy Tobą a nami, ustne lub pisemne. Zarówno Ty, jak i my przyjmujemy do wiadomości, że zawierając niniejsze Warunki, ani Ty, ani my nie polegamy na jakimkolwiek oświadczeniu, zobowiązaniu lub obietnicy złożonej przez drugą stronę lub w sposób dorozumiany w ramach negocjacji pomiędzy Tobą a nami przed wejściem w życie niniejszych Warunków, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

ARTYKUŁ 23 - WYPOWIEDZENIE

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów. Niniejsze warunki obowiązują do momentu rozwiązania umowy przez Państwa lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej Strony. Jeśli w naszym wyłącznym przekonaniu nie zastosujesz się, lub podejrzewamy, że nie zastosowałeś się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub odpowiednio, możesz odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ARTYKUŁ 24 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie mogą być interpretowane wbrew stronie sporządzającej.

ARTYKUŁ 25 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem francuskim.

ARTYKUŁ 26 - ZMIANY W REGULAMINIE

Możesz zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Regulaminu w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej Strony Internetowej lub Usługi po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

ARTYKUŁ 27 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres info@gold-barber.pl Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej www.gold-barber.pl